Kurser

Lørdag d. 25. maj 2013 kl. 10:00 til 17:00.

Tag styringen i dit liv – Få den adfærd du ønsker

 • Tag styring i dit liv og bliv bevidst!
 • Få den adfærd du ønsker
 • Få mere energi

På vores workshop kan du forvente at …

 • få indsigt og værktøjer til at ændre din adfærd samt påbegynde arbejdet med at ændre din adfærd
 • blive bevidst om samt få overblik over de følelsesbeholdere, som påvirker dine reaktionsmønstre
 • få indsigt i andres reaktionsmønstre samt hvorfor de reagerer, som de gør
Aarhus Coach - Samarbejde

Aarhus Coach – Samarbejde

På workshoppen bliver du udstyret med nogle praktiske værktøjer, og gennem en blanding af teori, individuelt arbejde såvel som gruppearbejde samt diverse øvelser lærer du, hvordan du kan ændre en adfærd, samtidig med at du får skabt et overblik over dine følelsesbeholdere. Som opfølgning på workshoppen bliver der arrangeret et fælles web-baseret møde med fokus på erfaringsudveksling samt besvarelse af eventuelle spørgsmål. Deltagelse er valgfri.

Desuden sker følgende:

 • Du åbner nye muligheder for dig selv personligt og karrieremæssigt
 • Du opnår den adfærd, du bevidst tilvælger
 • Du frigiver energi, kommer i bedre balance og bliver gladere
 • Du viser vejen for andre, for når du ændrer din adfærd, ændres energien mellem dig og andre, og de ’tvinges’ dermed til at ændre deres reaktionsmønstre – derved hjælper du indirekte andre til også at ændre adfærd i situationen
 • Du kan fortsætte udviklingen efter at have deltaget på workshoppen – der er ingen grænser
 • Du bliver bedre og bedre til det… og dermed hurtigere og hurtigere til at ændre en adfærd

Vi arbejder inden for følgende rammer:

 • Ingen er perfekte
 • Vi er alle forskellige og har forskelligt udgangspunkt
 • Der er ikke noget rigtigt og forkert – kun individuelt rigtigt
 • Vi udviser forståelse og respekt for hinandens ståsted og oplevelser
 • Vi er ikke dømmende – vi lytter og bekræfter hinanden
 • Alle har tavhedspligt om de øvrige deltageres oplevelser under workshoppen

Om adfærd

75% af vores adfærd er tillært, når vi er 7 år. D.v.s. at hovedparten af vores nuværende adfærd er skabt af vore omgivelser op igennem vores barndom, og eftersom ingen mennesker er perfekte, så har vores omgivelser lært os både god og mindre god adfærd.

Som bevidst voksen kan du nu tage styringen og selv vælge, hvilken adfærd du reelt ønsker i en given situation – en adfærd som du vælger baseret på dit nuværende voksne ståsted i livet. Bliv derfor bevidst om din egen adfærd samt dine reaktionsmønstre og følelser, så du selv kan tage styringen og opleve positive forandringer !!!

Tilmelding sker direkte til Anette Rasmussen på ar@profondo.dk

 

 

Søndag d. 26. maj 2013 kl. 10:00 til 17:00.

Tag styringen i dit liv – Få styr på dine prioriteringer

 • Tag styring i dit liv og bliv bevidst!
 • Få styr på dine prioriteringer og brug tid på de mennesker og ting du virkelig ønsker
 • Få mere energi

På vores workshop kan du forvente at …

 • få et godt og realistisk overblik over din nuværende prioritering m.h.t. hvem og hvad du anvender din tid på
 • få skabt din ØNSKE-situation m.h.t. hvem og hvad du reelt ønsker at prioritere din tid og energi på
 • få lavet en handlingsplan som du kan gennemføre trin for trin, så du kan komme fra din NU-situation til din ØNSKE-situation og derved nå de bevidste mål, du har sat dig

På workshoppen bliver du udstyret med nogle praktiske værktøjer, og gennem en blanding af teori, individuelt arbejde såvel som gruppearbejde samt diverse øvelser hjælpes du til at få skabt et realistisk billede af din nuværende situation samt et bevidst billede af din ØNSKE-situation, så du kan udfærdige en handlingsplan. Som opfølgning på workshoppen bliver der arrangeret et fælles web-baseret møde med fokus på erfaringsudveksling samt besvarelse af eventuelle spørgsmål. Deltagelse er valgfri.

Desuden sker følgende:

 • Du frigiver energi og tid, når du går i gang med at gennemføre din handlingsplan
 • Du kommer i bedre balance og bliver mere tilfreds, jo nærmere du kommer din ØNSKE-situation
 • Med værktøjerne i hånden bliver det let for dig løbende at justere din ØNSKE-situation og handlingsplan

Vi arbejder inden for følgende rammer:

 • Ingen er perfekte
 • Vi er alle forskellige og har forskelligt udgangspunkt
 • Der er ikke noget rigtigt og forkert – kun individuelt rigtigt
 • Vi udviser forståelse og respekt for hinandens ståsted og oplevelser
 • Vi er ikke dømmende – vi lytter og bekræfter hinanden
 • Alle har tavhedspligt om de øvrige deltageres oplevelser under workshoppen

Om prioritering – og om at skabe sin ØNSKE-situation og nå den

Vores liv formes ofte af ”tilfældigheder” m.h.t., hvem og hvad vi bruger vores tid på. Derfor kan de fleste mennesker finde værdi i at stoppe op og revurdere deres situation og eventuelt træffe nye bevidste valg i livet. Mange mennesker er nemlig ikke bevidste om, hvordan de bruger deres tid.
På workshoppen hjælper vi dig med at få klarhed over, hvem og hvad du reelt anvender din tid og energi på, samt med at skabe din ØNSKE-situation. Derefter får du hjælp til at lave en trin for trin handlingssplan, så du kan komme fra din NU-situation til din ØNSKE-situation på en balanceret, medmenneskelig og bevidst måde.

Tilmelding sker direkte til Anette Rasmussen på ar@profondo.dk

 

Tilmeld dig nyhedsbrev