Coaching

Coaching kan hjælpe dig videre

Et andet og ganske dækkende ord for en coach er en sparringspartner. Det særlige er, at samtalen kan åbne for dit fulde potentiale og de muligheder, livet kan give. Det gælder både det professionelle og private. Effekten vil være udvikling, afklaring og mod til at handle, så du gør det, der er vigtigt for dig.

aarhus-coach-planlaegning

En coaching-baseret samtale har som hovedregel fokus på fremadrettede løsninger med korte tilbageblik til fortiden for at give en forståelse af problematikken.

Som samtalepartner er jeg den neutrale guide, der fastholder et fremadrettet fokus og gør mål konkrete. Jeg giver dig ikke rådgivning. I stedet hjælper jeg dig til at finde nøglen til udfordringerne. Denne metode sikrer, at forandringerne på bedst mulig vis bliver integreret i dit liv og i din personlighed.

Coaching kan anvendes i mange forskellige situationer. Måske har du lyst til at blive udfordret? Eller du mangler afklaring? Eller måske går du rundt og synes, tilværelsen er lidt for sur uden at kunne sætte fingeren på det ømme punkt? Måske er du havnet i en stressende arbejdssituation, som du ikke kan få ændret? Eller mangler du motivation og overskud? Baggrundene kan være mange. Fælles er det, at vi tager udgangspunkt i dig og din situation og fokuserer på fremtiden.

Læs mere om de mange fordele, du kan opnå.

Anette Rasmussen er den professionelle sparringspartner for privatpersoner og virksomheder. Ved brug af coaching, workshops og kurser arbejder jeg med udvikling af individer og organisationer.